Privacy

De EnvelopShop registreert de gegevens die u invult wanneer u een product bestelt.
Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling te leveren.
Eventueel raadpleegt  EnvelopShop internet voor nadere gegevens.

Gegevens met betrekking tot facturering en betaling worden ook door EnvelopShop bijgehouden. In geval van wanbetaling worden alleen die gegevens aan derden verstrekt die nodig zijn om in opdracht van EnvelopShop de vordering te innen.

De door de EnvelopShop geregistreerde gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht voor promotionele doeleinden.